PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Positiv kassedifferanse ved årsslutt

  Kassedifferanse

  • K3900 Annen driftsrelatert inntekt
  • MVA7 - ingen mva-behandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på positiv kassedifferanse. Som følge av merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a går ikke kassedifferanse inn i kategorien omsetning.

  Bokføring

  Ved årsslutt skal konto 1909 Kassedifferanse stå i null, slik at eventuell kreditsaldo på denne konto må inntektsføres. Inntektsføringer føres mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

  Stikkord:

  • kassadifferanse,
  • kassedifferanse,
  Positiv kassedifferanse ved årsslutt
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan