PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

    Positv kassedifferanse igjennom året

    Kassedifferanse

    • K1909 Kassedifferanse
    • MVA7 - Ingen mvabehandling (inntekter)

    Merverdiavgift

    Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på positiv kassedifferanse. Jf merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a går ikke kassedifferanse inn i kategorien omsetning.

    Bokføring

    Positiv kassedifferanse oppstår når kontantbeholdningen er høyere enn omsetningen registrert i kassesystemet. Årsaker til dette kan være vekslingsfeil eller tastefeil/kassefeil.

    Små kassedifferansen igjennom året balanseføres mot konto 1909 Kassedifferanse. Denne kontoen skal ved årsslutt stå i null, slik at et eventuelt kreditbeløp på denne kontoen inntektsføres mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

    Stikkord:

    • differanse kasse,
    • kassadiff,
    • kassadifferanse,
    • kassadifferanser,
    • kassediff,
    • kassedifferanse,
    • tv,
    Positv kassedifferanse igjennom året
    356 1256 92 75 721

    Kontering

    Satser

    Kontoplan