PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Positv kassedifferanse igjennom året

  Kassedifferanse

  • K1909 Kassedifferanse
  • MVA7 - ingen mva-behandling (inntekter)

  Merverdiavgift

  Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på positiv kassedifferanse. Som følge av merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a går ikke kassedifferanse inn i kategorien omsetning.

  Bokføring

  Positiv kassedifferanse oppstår når kontantbeholdningen er høyere enn omsetningen registrert i kassesystemet. Årsaker til dette kan være vekslingsfeil eller tastefeil/kassefeil.

  Små kassedifferansen igjennom året balanseføres mot konto 1909 Kassedifferanse. Denne kontoen skal ved årsslutt stå i null, slik at et eventuelt kreditbeløp på denne kontoen inntektsføres mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

  Stikkord:

  • kassadifferanse,
  • kassedifferanse,
  • fjernsyn,
  Positv kassedifferanse igjennom året
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan