Negativ kassedifferanse igjennom året

Negativ kassedifferanse ved årsslutt

Positv kassedifferanse igjennom året

MVA
7 Ingen mva-behandling (inntekter)
Konto
1909 Kassedifferanse
Kredit

Merverdiavgift

Det skal ikke beregnes utgående merverdiavgift på positiv kassedifferanse. Som følge av merverdiavgiftsloven § 1-3 bokstav a går ikke kassedifferanse inn i kategorien omsetning.

Bokføring

Positiv kassedifferanse oppstår når kontantbeholdningen er høyere enn omsetningen registrert i kassesystemet. Årsaker til dette kan være vekslingsfeil eller tastefeil/kassefeil.

Små kassedifferansen igjennom året balanseføres mot konto 1909 Kassedifferanse. Denne kontoen skal ved årsslutt stå i null, slik at et eventuelt kreditbeløp på denne kontoen inntektsføres mot konto 3900 Annen driftsrelatert inntekt.

Stikkord: kassadifferanse, kassedifferanse, fjernsyn

Positiv kassedifferanse ved årsslutt