PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Omsetning og utleie av rettigheter til film

  Kinovirksomhet

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - utgående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det skal beregnes merverdiavgift med høy sats for produsenters og distributørers omsetning og utleie av rettigheter til film (filmrettighet) jf. mval. § 3-1 (1). Finansdepartementet uttalte i Ot.prp. nr. 1 (2004–2005) kapittel 30.2.4.3, at produsenters egen utnyttelse av rettigheter til egne filmer er avgiftspliktig, uavhengig av unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-7 (4).

  Se også SKD 01/05 - pkt. om Kino- og filmbransjen.

  Stikkord:

  • kinematografer,
  • kinofilmer,
  • kinoforestillinger,
  • moms lav sats,
  • mva lav sats,
  • salg,
  • jernbane,
  • mva,
  • leasing,
  • ks,
  • moms,
  Omsetning og utleie av rettigheter til film
  435 1427 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan