PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - driftsutgifter

  Kjøp av fartøy, skip, ferger og båter

  • D7000 Drivstoff transportmiddel 1
  • D7090 Annen kostnad transportmiddel 1
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

  Stikkord:

  • diesel,
  • dieselolje,
  • dieselutgifter,
  • drivstoff,
  • dykketjenester,
  • dykking,
  • passasjertransport,
  • rederi,
  • bensin,
  • idrett,
  • erverv,
  • ferje,
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan