PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)

  Kjøp av fartøy, skip, ferger og båter

  • D6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

  Ved bruk både privat og i næring skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter bruk, se mval. § 8-2 (1).

  Kjøp av selve motoren følger samme behandlingsmåte.

  Stikkord:

  • båtmotor,
  • dykketjenester,
  • dykking,
  • fiskebåter,
  • fiskefartøy,
  • motor,
  • påhengsmotor,
  • rederi,
  • reservedeler,
  • erverv,
  • reparasjon,
  • ferje,
  Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)
  446 1419 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan