PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av tjenester

  Kjøp av reklame og markedsføring

  • D7320 Reklameannonser
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for inngående merverdiavgift på reklame og markedsføringstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Reklame og markedsføringstjenester er tjenester som kan fjernleveres. Dersom en avgiftspliktig tjeneste leveres fra virksomhet utenfor avgiftsområdet til næringsdrivende eller offentlig institusjon hjemmehørende innenfor avgiftsområdet, skal det beregnes utgående merverdiavgift på vederlaget. Virksomhetene kan fradragsføre denne merverdiavgiften på samme vilkår som ved kjøp av andre avgiftspliktige innenlandske tjenester.

  Eksempler på slike tjenester:

  • Annonser og annonsebilag i aviser og tidsskrifter
  • Annonser på internett.
  • Reklame i radio og fjernsyn
  • Designtjenester
   • Utarbeidelse av profil og logo
   • Design og programmering av websider
  • Markedsanalyse
  • Sponsoravtaler (krav til reklameverdi, se også "Gaver")
  • Telemarketing
  • Andre reklame- og markedsføringstjenester

  Angående leie av stand på messer, se undertemaet «Kjøp av reklame og markedsføring -> Kjøp til messer»

  Stikkord:

  • adwords,
  • annonse facebook,
  • avertering,
  • avisannonse,
  • bedriftsaviser,
  • domeneavgifter,
  • domenenavn,
  • domener,
  • facebookannonser,
  • firmalogo,
  • foto,
  • fotografi,
  • google,
  • grafisk design,
  • internettbanner,
  • kjøp av reklame og markedsføring,
  • markedsføringskostnader,
  • markedsplan,
  • masseutsendelse,
  • produksjons reklamefilm,
  • radioreklame,
  • reklame,
  • reklameavis,
  • reklamebanner,
  • reklamefilm,
  • reklamefinansiert,
  • reklamekampanje,
  • reklamekostnad,
  • reklameoppdrag,
  • reklametjeneste,
  • reklameutgifter,
  • salgsannonser,
  • salgskostnad,
  • sikkerhetstjenester,
  • sosiale medier,
  • sponsing,
  • strategiplan,
  • TV,
  • video,
  • webdesign,
  • web-design,
  • årsavgift domene,
  • kmva,
  • jernbane,
  • Kostand,
  • salg,
  • tv,
  • ks,
  • Bedrift,
  • kjøp,
  • kostnad,
  • kost,
  300 1193 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan