PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp for utdeling i reklameøyemed

  Kjøp av reklame og markedsføring

  • D7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget
  • MVA0 - ingen mva-behandling (ikke fradrag)
  Satser
  Bagatellmessig verdi

  Bagatellmessig verdi er kr 100 eller mindre, jf. fmva. § 1-3-6.

  Det er verdien av den enkelte gaven/varen som gis til den enkelte mottaker som er avgjørende i forhold til beløpsgrensen.

  Satser

  Bagatellmessig verdi

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver eller varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f. Avskjæring av fradragsretten gjelder ikke for varer av bagatellmessig verdi.

  Dersom bedriften driver virksomhet og omsetter samme type varer eller tjenester vil det være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøpet. Skal varen senere deles ut i reklameøyemed må bedriften beregne uttaksmva, se Uttak for utdeling i reklameøyemed.

  Eksempler på gaver og reklameutdeling som er avskåret fradragsretten er:

  • medaljer og diplomer for «lang og tro tjeneste»
  • gudmorpresang ved sjøsetting av skip, såkalt stabelavløpning
  • utdeling av varegjenstander som ikke inngår i ordinært vareutvalg
  • en bilforretnings utdeling av blomster til kunder ved kjøp av ny eller brukt bil

  Skatt

  Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

  Se tema Gaver til forretningsforbindelser for oversikt over vilkår som må være oppfylt for at gaver til forretningsforbindelser skal være fradragsberettiget.

  Er vilkårene for skattefradrag oppfylt, brukes konto 7323 eller konto 7420.

  Stikkord:

  • gave,
  • give aways,
  • giveaways,
  • gratis produkter,
  • markedsføringskostnader,
  • produktprøver,
  • reklameartikler,
  • reklameeffekter,
  • reklamegaver,
  • smaksprøve,
  • t-skjorter,
  • uttaksmoms,
  • vareprøver,
  • varetesting,
  • presang,
  • kostand,
  • omkostning,
  • reklamegjenstander,
  • kmva,
  • kommandittselskap,
  • uttaksmva,
  • uttaksmerverdiavgift,
  • erverv,
  Kjøp for utdeling i reklameøyemed
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan