PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp til messer

  Kjøp av reklame og markedsføring

  • D7390 Annen salgskostnad, fradragsberettiget
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på kostnader knyttet til stand på messer inkludert betaling for standplass dersom disse er til bruk i avgiftspliktig virksomhet.

  Stikkord:

  • bokmesse,
  • deltagelse messe,
  • kjøp av reklame og markedsføring,
  • konferanse,
  • leie stand,
  • markedsføringskostnader,
  • messeavgift,
  • messekostnader,
  • messestand,
  • messeutgifter,
  • messeutstyr,
  • reklame,
  • reklameutgifter,
  • salgsboder,
  • salgsmesse,
  • stand,
  • standleie,
  • standleie på messer,
  • torgavgift,
  • utstiller,
  • varemesse,
  • kmva,
  • leasing,
  • Kostand,
  • salg,
  • kjøp,
  • kostnad,
  436 1429 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan