PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av tjenester i ansettelsesprosessen

  Kjøp av tjenester ved ansettelser

  • D6795 Annen fremmed tjeneste, ikke opplysningspliktig
  • MVA1 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

  Merverdiavgift

  Det er fradrag for kjøp av tjenester til hjelp i rekruttering av arbeidskraft og ansettelse av arbeidstakere i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  • Kjøp av stillingsannonser
  • Kjøp av rekrutteringstjenester (se unntak under)
  • Juridiske tjenester i ansettelsesprosessen

  Unntak

  Dersom det dreier seg om formidling av arbeidskraft for tjenester som er unntatt fra merverdiavgiftsloven i mval. §§ 3-2, 3-3, 3-4 og 3-5, er det ikke merverdiavgift på slike tjenester, og det vil derfor heller ikke være aktuelt med fradrag for inngående mva.

  Stikkord:

  • stillingsannonse,
  • erverv,
  Kjøp av tjenester i ansettelsesprosessen
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan