PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert

  Kjøp og salg av gull

  • D4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

  Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innrapporterte merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innrapportere merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

  Merverdiavgift

  Selskapet skal beregne både utgående og inngående merverdiavgift. Den utgående avgiften skal innrapporteres på et eget, skjema RF-0005, og avgiften innbetales til Skatteetaten. Den inngående avgiften blir en endelig kostnad for selskapet siden det ikke foreligger fradragsrett for inngående merverdiavgift, og avgiften føres på samme konto som selve kjøpet. Plikten for å beregne, innrapportere og betale avgift oppstår når det samlede totalbeløpet overstiger kr 2 000 uten mva per termin, se mval § 11-1 (3).

  Bokføring

  Selskap som ikke er registrert i merverdiavgiftsregisteret får heller ikke fradrag for den inngående merverdiavgiften som er vist i eksempelet. Selskapene dette gjelder får derfor en høyere kostnad tilsvarende den beregnede inngående merverdiavgiften, og må derfor kostnadsføre kr 12 500 for kjøpet av gullet.

  Kjøper driver ikke merverdiavgiftspliktig virksomhet og får med dette ikke fradrag for inngående merverdiavgift

  Manuell postering

  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Kostnad + påslag mva 25% Relevant kostnadskonto Kr 12 500
  Fakturabeløp fra selger Leverandørreskontro Kr 10 000
  Beregnet utgående merverdiavgift Konto 2707 Utgående merverdiavgift innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Kr 2 500
  Føring av mvagrunnlag utg. mva Konto 2759 Motkonto grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Konto 2758 Grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Kr 10 000

  Automatpostering

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva-kode
  Kostnadsføring av kjøp, nettobeløp Relevant kostnadskonto Leverandørreskontro Kr 10 000 92

  Ved bruk av mva-kode 92 skal det beregnes 25% utgående mva på konto 2707 og legges til 25% ikke fradragsberettiget inngående mva på den relevante kostnadskontoen. Koden må også settes opp slik at grunnlaget for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats kan spesifiseres i mva-meldingen (post 2 i RF-0005 Skattemelding merverdiavgift omvendt avgiftsplikt).

  Stikkord:

  • erverv,
  • moms,
  • mva,
  • omsetning,
  Kjøp av gull, ikke merverdiavgiftregistrert
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan