PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert

  Kjøp og salg av gull

  • D4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy sats

  Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innberettet merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innberette merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

  Merverdiavgift

  Næringsdrivende kjøper av gull der prisen er basert på vekt og finhetsgrad, uansett form, skal ikke betale merverdiavgift til selger. Kjøper skal selv beregne og innberette merverdiavgiften basert på netto kjøpspris. Det skal beregnes både utgående og inngående merverdiavgift ved kjøpet, og avgiften blir en del av avgiftsoppgjøret.

  Bokføring

  Eksempel: Manuell postering. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet og får fradrag for inngående merverdiavgift
  Forklaring Debet Kredit Beløp
  Kostnadsføring av kjøp, nettobeløp Relevant kostnadskonto Kr 10 000
  Fradrag merverdiavgift Konto 2717 Inngående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Kr 2 500
  Fakturabeløp Leverandørreskontro Kr 10 000
  Beregnet utgående merverdiavgift konto 2707 Utgående merverdiavgift - innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Kr 2 500
  Føring av mvagrunnlag utg. mva Konto 2759 Motkonto grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Konto 2758 Grunnlag for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats Kr 10 000

  Kjøper betaler selger kr 10 000 eks. mva for gullet. Nettobeløpet er grunnlaget for beregning av utgående merverdiavgift på 25 %. Dette gir kr 2 500 i utgående merverdiavgift som innrapporteres i mva-meldingen. Tilsvarende beregnes inngående merverdiavgift som går til fradrag i merverdiavgiftsregnskapet siden selskapet er merverdiavgiftsregistrert, og gullet er kjøpt til den avgiftspliktige virksomheten. Merk at det i mva-meldingen også er krav til å spesifisere grunnlaget både for utgående og inngående merverdiavgift (post 7 og post 13 i mva-meldingen).

  Eksempel: Automatpostering. Kjøper driver merverdiavgiftspliktig virksomhet og får fradrag for inngående merverdiavgift

  I den praktiske hverdagen vil det være mer effektivt å opprette automatposteringer ved å benytte seg av mva-koder som beregner og bokfører inng. og utg. mva samt mvagrunnlagene.

  Forklaring Debet Kredit Beløp Mva-kode
  Kostnadsføring av kjøp, nettobeløp Relevant kostnadskonto Leverandørreskontro Kr 10 000 91

  Ved bruk av mva-kode 91 skal det beregnes 25% utgående mva på konto 2707 og 25% fradragsberettiget inngående mva på konto 2717. Koden må også settes opp slik at grunnlaget for utgående mva på innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt, høy sats kan spesifiseres i mva-meldingen (post 7 og post 13 i mva-meldingen).

  Stikkord:

  • erverv,
  • moms,
  • mva,
  • omsetning,
  Kjøp av gull, merverdiavgiftsregistrert
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan