PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg til næringsdrivende

  Kjøp og salg av gull

  Fra 1. januar 2014 ble merverdiavgiftsreglene ved innenlandsk omsetning av gull til næringsdrivende og offentlig virksomhet endret. Tidligere har det vært selger som beregnet og innberettet merverdiavgift ved salg, men nå er det kjøper som skal beregne og innberette merverdiavgiften. Hovedårsaken til dette, er for å begrense merverdiavgiftssvindel ved salg av gull.

  Merverdiavgift

  Lovendringen gjelder omsetning av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet og bare når det omsettes etter vekt og finhetsgrad jf mval § 11-1 (3). Som selger av gull til en næringsdrivende eller offentlig virksomhet, skal det ikke beregnes utgående merverdiavgift på salget. Omsetningen skal føres med merverdiavgiftssats 0%, og dette skal fremgå av salgsdokumentet. I salgsdokumentasjonen skal kjøpers organisasjonsnummer fremgå og dersom kjøperen er registrert i merverdiavgiftsregisteret skal det stå MVA bak organisasjonsnummeret, se bff. § 5-1-2 første ledd. Det er et krav i bff. § 5-1-1 første ledd nr. 7 at salgsdokumentet skal merkes: «Omvendt avgiftsplikt - Merverdiavgift ikke beregnet».

  Unntak

  Omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander som inneholder gull gjelder fortsatt mval § 3-1.

  Stikkord:

  • omsetning,
  • erverv,
  Salg til næringsdrivende
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan