Satser

Skatt

Merverdiavgift

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %

Driftsmidler har rett til fradrag for merverdiavgift, såfremt driftsmidlet er til bruk i avgiftspliktig næring, se mval. § 8-1.

For driftsmidler der inngående merverdiavgift av kostpris utgjør minst kr 50 000 skal det ved endret bruk justeres etter mval. §§ 9-2 til 9-5 eller tilbakeføres etter mval. § 9-7.

Stikkord: moms, mva, erverv, driftsmiddel

Regnskap