Kjøp, påkostning og vedlikehold (aktivering)

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
1220 Skip
Debet

Merverdiavgift

Det er som hovedregel fradragsrett for inngående merverdiavgift i avgiftspliktig virksomhet, jf. mval. § 8-1.

Ved bruk både privat og i næring skal inngående merverdiavgift fordeles forholdsmessig etter bruk, se mval. § 8-2 (1).

Kjøp av selve motoren følger samme behandlingsmåte.

Stikkord: båtmotor, dykketjenester, dykking, fiskebåter, fiskefartøy, motor, påhengsmotor, rederi, reservedeler, skip, erverv, reparasjon, ferje

Kjøp, påkostning og vedlikehold (utgiftsføring)

Kjøp - driftsutgifter