Kjøp av tjenester

Kjøp av reklameartikler

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7323 Reklameartikler
Debet

Merverdiavgift

Ved kjøp av reklameartikler til bruk i virksomheten er det fradrag for inngående merverdiavgift dersom selskapet er avgiftspliktig.

I følge MVA-håndboken anses ikke driftsmidler i form av vanlige brosjyrer, kataloger og prislister som gaver eller varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed. Slike driftsmidler vil altså ikke være avskåret fra fradragsretten jf. mval. § 8-3 (1) bokstav f.

Eksempler:

  • Brosjyrer, kataloger, prislister o.l.
  • Visittkort
  • Leie av reklameplass
  • Annet utstyr til bruk i reklameaktiviteter
  • Foliering av bil i forbindelse med reklame
Stikkord: bildekor, bilreklame, fotografier, gatebukk, give aways, jakke med logo, keychain, logoskilt, markedsføringskostnader, radioreklame, reklame arbeidstøy, reklame klær, reklame på bil, reklamebrosjyrer, reklamekataloger, reklamemateriell, reklameplakater, reklameskilt, rollups, russebil, russebuss, t-skjorter, visittkort, kmva, jernbane, kostand, omkostning, arbeidsklær, visitkort, erverv, reklamegjenstander

Kjøp til messer

Kjøp for utdeling i reklameøyemed