Kjøp av tjenester

MVA
1 Fradragsberettiget innenlands inngående mva, 25 %
Konto
7320 Reklameannonser
Debet

Merverdiavgift

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på reklame og markedsføringstjenester til bruk i avgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

Reklame og markedsføringstjenester er tjenester som kan fjernleveres. Dersom en avgiftspliktig tjeneste leveres fra virksomhet utenfor avgiftsområdet til næringsdrivende eller offentlig institusjon hjemmehørende innenfor avgiftsområdet, skal det beregnes utgående merverdiavgift på vederlaget. Virksomhetene kan fradragsføre denne merverdiavgiften på samme vilkår som ved kjøp av andre avgiftspliktige innenlandske tjenester.

Eksempler på slike tjenester:

 • Annonser og annonsebilag i aviser og tidsskrifter
 • Annonser på internett.
 • Reklame i radio og fjernsyn
 • Designtjenester
  • Utarbeidelse av profil og logo
  • Design og programmering av websider
 • Markedsanalyse
 • Sponsoravtaler (krav til reklameverdi, se også "Gaver")
 • Telemarketing
 • Andre reklame- og markedsføringstjenester

Angående leie av stand på messer, se undertemaet Kjøp til messer

Annonser på internett

For kjøp av annonser på internett fra leverandør hjemmehørende i utlandet, f.eks. Facebook, Google, LinkedIn, der merverdiavgift ikke er fakturert, vil reglene om snudd avregning for fjernleverbare tjenester måtte anvendes. Se temaet Fjernleverbare tjenester - snudd avregning.

Stikkord: adwords, annonse facebook, avertering, avisannonse, bedriftsaviser, domeneavgifter, domenenavn, domener, facebookannonser, firmalogo, foto, fotografi, google, grafisk design, gule sider, gulesider, internettbanner, markedsføringskostnader, markedsplan, masseutsendelse, produksjons reklamefilm, radioreklame, reklameavis, reklamebanner, reklamefilm, reklamefinansiert, reklamekampanje, reklamekostnad, reklameoppdrag, reklametjeneste, salgsannonser, salgskostnad, sikkerhetstjenester, sosiale medier, sponsing, strategiplan, tv, video, webdesign, web-design, årsavgift domene, foretak, jernbane, kostand, omkostning, kommandittselskap, kmva, omsetning, medium, fjernsyn, erverv

Kjøp av reklameartikler

Kjøp til messer

Kjøp for utdeling i reklameøyemed