Kjøp av tjenester

Kjøp av reklameartikler

Kjøp til messer

Kjøp for utdeling i reklameøyemed

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)
Konto
7395 Annen salgskostnad, ikke fradragsberettiget
Debet

Satser

Bagatellmessig verdi

Merverdiavgift

Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift på gaver eller varer og tjenester til utdeling i reklameøyemed, se mval. § 8-3 (1) f. Avskjæring av fradragsretten gjelder ikke for varer av Bagatellmessig verdi.

Dersom bedriften driver virksomhet og omsetter samme type varer eller tjenester vil det være fradragsrett for inngående merverdiavgift på kjøpet. Skal varen senere deles ut i reklameøyemed må bedriften beregne uttaksmva, se Uttak for utdeling i reklameøyemed.

Eksempler på gaver og reklameutdeling som er avskåret fradragsretten er:

  • medaljer og diplomer for «lang og tro tjeneste»
  • gudmorpresang ved sjøsetting av skip, såkalt stabelavløpning
  • utdeling av varegjenstander som ikke inngår i ordinært vareutvalg
  • en bilforretnings utdeling av blomster til kunder ved kjøp av ny eller brukt bil

Skatt

Gaver til forretningsforbindelser eller til deres familier er i utgangspunktet ikke fradragsberettiget for giveren.

Se tema Gaver til forretningsforbindelser for oversikt over vilkår som må være oppfylt for at gaver til forretningsforbindelser skal være fradragsberettiget.

Er vilkårene for skattefradrag oppfylt, brukes konto 7323 eller konto 7420.

Stikkord: gave, give aways, giveaways, gratis produkter, markedsføringskostnader, produktprøver, reklameartikler, reklameeffekter, reklamegaver, smaksprøve, t-skjorter, uttaksmoms, vareprøver, varetesting, presang, kostand, omkostning, reklamegjenstander, kmva, kommandittselskap, uttaksmva, uttaksmerverdiavgift, erverv