Kjøp av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer

Tap ved salg av aksjer

Skatt - fritaksmetoden

Investeringsvirksomhet