Kjøp av aksjer

Gevinst ved salg av aksjer

Konto
8077 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer/andeler, innenfor fritaksmetoden
Kredit

Gevinst ved salg av aksjer innenfor fritaksmetoden blir behandlet nedenfor.

Merverdiavgift

Det er ikke merverdiavgift på kjøp og salg av finansielle tjenester jf. merverdiavgiftsloven § 3-6.

Bokføring

Kontobruken nedenfor er under forutsetning av at selskapet ikke driver med salg av aksjer som næring. Ved salg av aksjer i næring, se punktet under om investeringsvirksomhet.

Bokført verdi på aksje er kr 100 000. Aksjen selges for kr 150 000. Følgende føringer utføres:

Bokføringsforslag

Føringen med salg av aksjer er dermed en ordinær post og går som reduksjon balansepost og inntekt (gevinst) / kostnad (tap).

Stikkord: aksjegevinst, aksjesalg, avkastning aksjer, avkastning fond, fritaksmetoden, omløpsaksjer, realisasjon fond, realisere fond, kommandittselskap, omsetning, fritaksmodellen, erverv

Tap ved salg av aksjer

Skatt - fritaksmetoden

Investeringsvirksomhet