Oslo

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

Vestland

Rogaland

Møre og Romsdal

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark

Andre områder

2111SpitsbergenSvalbard
2121BjørnøyaSvalbard
2131HopenSvalbard
2211Jan Mayen
2311Sokkelen syd for 62° NKontinentalsokkelen
2321Sokkelen nord for 62° NKontinentalsokkelen
2399Sokkelen, uspesifisertKontinentalsokkelen
2411Luftrom under og lik 1000 m.o.h.Luftrommet over Norge
2412Luftrom over 1000 m.o.h.Luftrommet over Norge
2499Luftrom uspesifisertLuftrommet over Norge
2511Norske ambassader i utlandetUtlandet
2599Utlandet, uspesifisertUtlandet
2611Havområder innenfor sokkelenHavområder
2612Havområder utenfor sokkelenHavområder
2699Havområder, uspesifisertHavområder
2799Bouvetøya, Peter I Øy og Dronning Maud LaudNorske biland