Hovedtrekk

Nyttige lenker

Hvilke bedrifter får støtte

Beløpsmessige rammer og avgrensninger

Kostnader som omfattes

Beregning av støtten

Foretaket driver også med næring som ikke faller inn under valgt næringstype

Sesongbedrifter

Konsern

Bekreftelse på innholdet i søknaden og dokumentasjon

Hvordan søker du

Revisors eller regnskapsførers rolle

Innsynsløsning for kompensasjonsordningen

Regnskap, skatt og merverdiavgift