PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Datter gir til mor - Giver

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D2050 Annen egenkapital
  • D2500 Betalbar skatt, ikke fastsatt
  • K2920 Gjeld til selskap i samme konsern

  Kontering av konsernbidrag hos giver

  Datter gir kr 1 000 til mor i konsernbidrag:

  • Datter fører en "gjeld til selskap i samme konsern" på mor på kr 1 000.
  • Datter gir til mor og det medfører en reduksjon i "annen egenkapital" på 760 (76 % av 1000) og "betalbar skatt, ikke utlignet" på 240 (24% av 1000).
  • Legg merke til at skatteeffekten gjøres over balansekonti og at resultatkontoen "betalbar skatt" ikke berøres. Årsaken til dette er at resultatregnskapet skal vise den faktiske skattekostnaden for virksomheten i regnskapsåret.

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • konsernbidrag,
  Datter gir til mor - Giver
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan