PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Datter gir til mor - Mottaker

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
  • K8079 Annen finansinntekt

  Kontering av konsernbidrag hos mottaker

  Mor mottar kr 1 000 av datter i konsernbidrag. Konsernbidraget kan føres på to måter:

  • Inntektsføring av konsernbidrag samme år som datterselskapet foretar gjeldsavsetning (se boks ovenfor for konti)
  • Konsernbidraget føres som en reduksjon i bokført verdi på "aksjer i datterselskap" (se eksempel på kontering i tabell lenger ned i dette steget)

  Hvilken metode som skal benyttes avhenger av faktorer som blant annet hvor stor investeringen mor har i datter, opptjent resultat i mors eierperiode og om mor mottar konsernbidrag utover datters skattemessige inntekt.

  Inntektsføring

  Konsernbidraget skal inntektsføres hos mor:

  • når mor har eid datter i hele regnskapsåret og mottar konsernbidrag innenfor datters skattepliktige inntekt
  • når mor ikke har eid datter i hele regnskapsåret, og mottar konsernbidrag fra datter som ikke overstiger mors investering eller mors andel av resultatet i mors eierperiode.

  Det presiseres at kun opptjent inntekt hos datter kan inntektsføres hos mor. I utgangspunktet skal mottatt konsernbidrag behandles på samme som mottatt utbytte og regnskapsføres slik at mottaker inntektsfører konsernbidraget i samme år som giver (datter) gjør sin gjeldsavsetning. Mottatt konsernbidrag (kr 1 000) føres som finansinntekt og er skattepliktig inntekt for mor. Skatteeffekten av konsernbidraget kommer inn ved at konsernbidraget er finansinntekt i resultatregnskapet, og det skal derfor ikke gjøres en egen føring på skattekonto i balansen.

  Reduksjon av bokført verdi på aksjer i datter

  Bokført verdi på "aksjer i datterselskap" i mor skal reduseres:

  • når mottatt konsernbidrag er utover datters skattemessige resultat og mor har eid datter igjennom hele året
  • når mottatt konsernbidrag er utover mors andel av datters resultat i morselskapets eiertid
  • når mottatt konsernbidrag fra datter er utover mors andel av overskudd i eierperioden og beløpet for investeringen i "aksjer i datterselskap"

  Konsekvensen er at morselskapets kostpris på aksjene i datter reduseres med netto konsernbidrag (76 % av brutto konsernbidrag):

  Eksempel
  Debet Kredit
  Konto 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern ( kr 1 000) Konto 1300 Aksjer i datterselskap ( kr 760)
  Konto 1070 Utsatt skattefordel ( kr 240)

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • konsernbidrag,
  Datter gir til mor - Mottaker
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan