Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Konto
1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
Debet
8079 Annen finansinntekt
Kredit

Kontering av konsernbidrag hos mottaker

Mor mottar kr 1 000 av datter i konsernbidrag. Konsernbidraget kan føres på to måter:

  • Inntektsføring av konsernbidrag samme år som datterselskapet foretar gjeldsavsetning (se boks ovenfor for konti)
  • Konsernbidraget føres som en reduksjon i bokført verdi på "aksjer i datterselskap" (se eksempel på kontering i tabell lenger ned i dette steget)

Hvilken metode som skal benyttes avhenger av faktorer som blant annet hvor stor investeringen mor har i datter, opptjent resultat i mors eierperiode og om mor mottar konsernbidrag utover datters skattemessige inntekt.

Inntektsføring

Konsernbidraget skal inntektsføres hos mor:

  • når mor har eid datter i hele regnskapsåret og mottar konsernbidrag innenfor datters skattepliktige inntekt
  • når mor ikke har eid datter i hele regnskapsåret, og mottar konsernbidrag fra datter som ikke overstiger mors investering eller mors andel av resultatet i mors eierperiode.

Det presiseres at kun opptjent inntekt hos datter kan inntektsføres hos mor. I utgangspunktet skal mottatt konsernbidrag behandles på samme som mottatt utbytte og regnskapsføres slik at mottaker inntektsfører konsernbidraget i samme år som giver (datter) gjør sin gjeldsavsetning. Mottatt konsernbidrag (kr 1 000) føres som finansinntekt og er skattepliktig inntekt for mor. Skatteeffekten av konsernbidraget kommer inn ved at konsernbidraget er finansinntekt i resultatregnskapet, og det skal derfor ikke gjøres en egen føring på skattekonto i balansen.

Reduksjon av bokført verdi på aksjer i datter

Bokført verdi på "aksjer i datterselskap" i mor skal reduseres:

  • når mottatt konsernbidrag er utover datters skattemessige resultat og mor har eid datter igjennom hele året
  • når mottatt konsernbidrag er utover mors andel av datters resultat i morselskapets eiertid
  • når mottatt konsernbidrag fra datter er utover mors andel av overskudd i eierperioden og beløpet for investeringen i "aksjer i datterselskap"

Konsekvensen er at morselskapets kostpris på aksjene i datter reduseres med netto konsernbidrag (78 % av brutto konsernbidrag):

Eksempel
Stikkord: konsernbidrag

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag