PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

  Konsernbidrag - kostmetoden

  Disponering av resultatet

  Selskapet må disponere årsresultatet før selve konsernbidragsføringen utføres.

  Eksempel

  Regnskapsmessig og skattemessig resultat er på kr 1 000, og grunnlaget for å gi konsernbidrag med skattemessig effekt er årets skattemessige inntekt.

  Debet Kredit
  Konto 8300 Betalbar skatt (kr 240) Konto 2500 Betalbar skatt ikke utlignet (kr 240)
  Konto 8960 Overføringer annen egenkapital (kr 760) Konto 2050 Annen egenkapital (kr 760)

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan