PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

  Konsernbidrag - Kostmetoden

  Disponering av resultatet

  Selskapet må disponere årsresultatet før selve konsernbidragsføringen utføres.

  Eksempel

  Regnskapsmessig og skattemessig resultat er på kr 1 000, og grunnlaget for å gi konsernbidrag med skattemessig effekt er årets skattemessige inntekt.

  Debet Kredit
  Konto 8301 Betalbar skatt (kr 270) Konto 2500 Betalbar skatt ikke utlignet (kr 270)
  Konto 8961 Overføringer annen egenkapital (kr 730) Konto 2059 Annen egenkapital (kr 730)

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2015 (27%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • kost,
  Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag
  266 1055 79 13 995

  Kontering

  Satser

  Kontoplan