PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  GRS for små foretak

  Konsernbidrag - kostmetoden

  Kontering av konsernbidrag for små foretak

  "GRS for små foretak" legger til grunn at følgende konsernbidragstransaksjoner har identisk føring som for øvrige foretak:

  • Datterselskap yter et konsernbidrag
  • Datterselskap mottar et konsernbidrag
  • Morselskap som mottar et konsernbidrag

  "GRS for små foretak" har dog ikke tatt for seg føringen i mor når et morselskap gir et konsernbidrag til datter. I henhold til regler for øvrige foretak vil konsernbidraget fra mor til datter ble ansett som en økning av innskutt kapital i datterselskapet og anskaffelseskost for "aksjer i datterselskap" øker. Standarden sier at i morselskapet øker i utgangspunktet avgitt konsernbidrag balanseført verdi av investering".

  Stikkord:

  • selskap,
  • bedrift,
  GRS for små foretak
  453 1450 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan