Konsernbidrag - Generelt

Disponering av resultat - Giver av konsernbidrag

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

GRS for små foretak

Kontering av konsernbidrag for små foretak

"GRS for små foretak" legger til grunn at følgende konsernbidragstransaksjoner har identisk føring som for øvrige foretak:

  • Datterselskap yter et konsernbidrag
  • Datterselskap mottar et konsernbidrag
  • Morselskap som mottar et konsernbidrag

"GRS for små foretak" har dog ikke tatt for seg føringen i mor når et morselskap gir et konsernbidrag til datter. I henhold til regler for øvrige foretak vil konsernbidraget fra mor til datter ble ansett som en økning av innskutt kapital i datterselskapet og anskaffelseskost for "aksjer i datterselskap" øker. Standarden sier at i morselskapet øker i utgangspunktet avgitt konsernbidrag balanseført verdi av investering".

Stikkord: selskap, bedrift

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Sirkelkonsernbidrag