PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Konsernbidrag - Generelt

  Konsernbidrag - Kostmetoden

  Konsernbidrag

  Som konsernbidrag anses overføring av penger, driftsmidler eller andre former for økonomiske ytelser uten motvederlag. Det kreves ikke at det foretas en faktisk overføring av midler samme år, men giverselskapet må påta seg en ubetinget forpliktelse til å yte bidraget. Formålet med konsernbidrag vil oftest være å utjevne skattebelastningen innad i et konsern. Giver kan på visse vilkår kreve fradrag for konsernbidraget ved inntektsligningen slik at skattepliktig overskudd reduseres. Mottakerens inntekt vil da øke tilsvarende slik at eventuelt skattemessig underskudd blir redusert.

  Se nærmere om formelle krav, materielle begrensninger mm i «Konsernbidrag - Aksjerettslige og skatterettslige forhold».

  Det forutsettes i alle eksemplene i dette temaet at konsernbidraget gis med skattemessig effekt dvs. at konsernbidraget kommer til fradrag i givers alminnelige inntekt (skattepliktig inntekt) og legges til mottakers alminnelige inntekt.

  Konsernbidrag regnskapsføres ved årsslutt, dvs datoen for regnskapsavleggelse.

  Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Konsernbidrag - Generelt
  377 1299 95 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan