PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Mor gir til datter - Mottaker

  Konsernbidrag - kostmetoden

  • D1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern
  • K1070 Utsatt skattefordel, brutto
  • K2035 Annen innskutt egenkapital

  Kontering av konsernbidrag hos mottaker

  Mor gir kr 1 000 i konsernbidrag til datter:

  • Mottatt konsernbidrag fra mor anses som innskudd fra eier og føres under "annen innskutt egenkapital"
  • Årsaken til at konsernbidraget anses som innskutt kapital er fordi kapitalinnskuddet ikke er opptjent i datter og siden kapitalinnskuddet ikke gir noen økning i aksjekapitalen kan det heller ikke føres som aksjekapital eller overkursfond
  • Føringen blir økning i "Andre fordringer på selskap i samme konsern" på kr 1 000, reduksjon "utsatt skattefordel, brutto" på kr 240 og økning i "Annen innskutt egenkapital" på kr 760.
  • Er ikke utsatt skattefordel bokført i regnskapet fra før inntektsføres skatteeffekten på konto 8320 "Endring utsatt skatt". Dersom mottaker er i betalbar skatt-posisjon vil skatteeffekten bokføres mot konto 2500 "Betalbar skatt".

  I eksemplet brukes skattesatsen for 2017 (24%). Ved endring i skattesats angis det hvilken effekt det får på regnskapsføring av konsernbidrag i punktet "Endret skattesats" lengre ned i temaet.

  Stikkord:

  • bokføring konsernbidrag,
  • konsernbidrag,
  • konsernbidrag datter datter,
  • konsernbidrag datter mor,
  • konsernbidrag datter til datter,
  • konsernbidrag datter til mor,
  • konsernbidrag mor datter,
  • konsernbidrag mor til datter,
  • konsernbidrag søsterselskap,
  • sirkelbidrag,
  • sirkelkonsernbidrag,
  • selskap,
  Mor gir til datter - Mottaker
  451 1461 104 75 722

  Kontering

  Satser

  Kontoplan