PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt

  Konsernbidrag - kostmetoden

  Det ble vedtatt å oppheve reglene om korreksjonsinntekt med virkning fra og med inntektsåret 2012. Det er i denne sammenheng gitt en overgangsregel som innebærer at korreksjonsinntekt som er beregnet til og med inntektsåret 2011, skal kunne reverseres etter hvert som selskapets underdekning utlignes.

  Korreksjonsinntekt som ikke er fradragsført innen 2017, kan kreves fradragsført i sin helhet i 2017. Se Prop. 1 LS (2011-2012)kapittel 16 og Innst. 4 L (2011-2012)kapittel 11.

  Se nærmere om dette i «Reversering av tidligere utlignet korreksjonsinntekt».

  Stikkord:

  • kommandittselskap,
  Opphevelse av reglene vedrørende korreksjonsinntekt
  447 1424 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan