PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftspliktige kontingenter

  Kontingenter

  • K3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats
  • MVA3 - Utgående mva, 25%

  Merverdiavgift

  Organisasjoner og foreninger der formålet er å skaffe medlemmene økonomiske fordeler er ikke avgiftsunntatt omsetning av kontingenter, og medlemskontingenten skal faktureres med utgående merverdiavgift. Et eksempel på dette kan være en rabattklubb hvor medlemskap gir rett til rabatt på visse varer og tjenester.

  Hvis kontingenten dekker andre tilbud enn ytelser som er ledd i organisasjonens ideelle virksomhet og omfatter tjenester som ellers er avgiftspliktige, skal dette avgiftsberegnes.

  Gjelder blant annet serviceavgifter og kontingenter til:

  • Interesseorganisasjoner
  • Bransjeorganisasjoner

  Stikkord:

  • medlemsavgift,
  • salg,
  • kontingent,
  Salg - avgiftspliktige kontingenter
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan