PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Salg - avgiftsunntatte kontingenter

  Kontingenter

  • K3220 Salgsinntekt tjenester, unntatt avgiftsplikt
  • MVA6 - Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Merverdiavgift

  Salg av kontingenter er omsetning utenfor merverdiavgiftsloven, se mval. § 3-13 (1) og merverdiavgiftshåndboken § 3-13 første ledd.

  Omfatter kontingenter til:

  • Fagforeninger
  • Politiske partier
  • Yrkesorganisasjoner, næringsorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger
  • Ideelle organisasjoner og foreninger (veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner)

  Stikkord:

  • bransjeorganisasjoner,
  • forening,
  • kontigent,
  • kontingenter,
  • medlemskontingent,
  • medlemsavgift,
  • medlemskontigent,
  • salg,
  • kontingent,
  Salg - avgiftsunntatte kontingenter
  279 1090 89 75 704

  Kontering

  Satser

  Kontoplan