PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefri dekning av foreningskontingent

  Kontingenter

  • D7400 Kontingent, fradragsberettiget
  • MVA0 - Ingen mvabehandling (Ikke fradrag)

  Arbeidsgivers dekning av foreningskontingent for den ansatte er som hovedregel skattepliktig, men kan i noen få tilfeller dekkes skattefritt for den ansatte.

  Lønn

  Ansatte kan i spesielle tilfeller få dekket medlemskontingenten skattefritt av arbeidsgiver dersom:

  • arbeidsgiver har pålagt medlemskapet som et krav etter arbeidsavtalen (arbeidsrettslig gyldig plikt for den ansatte om innmelding i foreningen),
  • arbeidsgivers driftsinteresse er dominerende i forhold til den ansattes egeninteresse i medlemskapet og
  • arbeidsgivers pålegg om medlemskapet må dokumenteres og granskes

  Se UTV 2007/1256 siste avsnitt.

  Om arbeidsgivers dekning av kontingent til f.eks. Regnskap Norge, Den Norske Revisorforening og Den Norske Advokatforening, se undertemaet «Kontingenter -> Skattepliktig dekning av foreningskontingent (naturalytelse)».

  Merverdiavgift

  Det er ikke fradrag for inngående merverdiavgift for personlige medlemskontingenter som betales av arbeidsgiver.

  Blir det fakturert en pliktig del som gjelder serviceavgifter til interesse- og bransjeorganisasjoner, gis det fullt fradrag for dette, se «Kontingenter -> Skattefri dekning av kontingent til serviceorganisasjoner».

  Stikkord:

  • forening,
  • foreningskontingent,
  • kontigent,
  • kontingenter,
  • kontingenter fradrag,
  • medlemskap,
  • medlemsavgift,
  • kontingent,
  Skattefri dekning av foreningskontingent
  279 1090 89 75 702

  Kontering

  Satser

  Kontoplan