PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig kost på sokkelinnretning

  Kost og losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

  • Lønn5230 Fri kost
  • Lønn5290 Motkonto for gruppe 52
  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Kost og losji - sats for fordelsbeskatning

  Helt eller delvis fri kost og/eller losji i arbeidsforhold er som hovedregel skattepliktig og skattlegges etter fastsatte satser.

  Fri kost og losji Satser per døgn
  2019 2018
  Fritt opphold - kost og losji kr 125 kr 124
  Fri kost - alle måltider kr 89 kr 88
  Fri kost - to måltider kr 70 kr 69
  Fri kost - ett måltid kr 46 kr 45
  Fritt losji - ett eller delt rom kr 36 kr 36

  Satser

  Fri kost og losji

  Lønn

  Fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt over kr 600 000, jf. skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost.

  Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se Kost og losji - sats for fordelsbeskatning. Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

  Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

  A-meldingen

  Fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig for arbeidtakere som har årlig personinntekt over kr 600 000, og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Kost (dager) - Antall dager - Sokkelarbeider

  Stikkord:

  • boreplattform,
  • borerigg,
  • fri kost,
  • oljeplatform,
  • oljerigg,
  • trekkpliktig,
  • trekkpliktig fri kost sokkelarbeider,
  • oljeplattform,
  • sjømann,
  Skattepliktig kost på sokkelinnretning
  453 1451 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan