Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

Lønn
5230 Fri kost
Debet
5290 Motkonto for gruppe 52
Kredit
SkattepliktTrekkpliktAGA-pliktOpplysningspliktFeriepenger

Lønn

Fritt losji i forbindelse med pendleropphold for sjøfolk ombord på skip og sokkelarbeidere er ikke skattepliktig, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Dette gjelder selv om de får 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen. Verdien av slikt opphold skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, se sktbf. § 5-8-10 (6).

Fri bolig/fritt losji for pendlere blir i praksis heller ikke skattlagt dersom vedkommende ville hatt krav på fradrag for kostnader til losji. Om når pendler har krav på fradrag, se Skatte-ABC.

Losji på sokkelen som anses som tjenestereiser/yrkesreise kan dekkes skattefritt etter de vanlige reglene for tjenestereise/yrkesreise.

A-melding
Stikkord: boreplattform, borerigg, kost, losji, oljeplattform, oljerigg, pendler, oljerigg, oljeplattform, sjømann

Skattefri kost på sokkelinnretning

Skattepliktig kost på sokkelinnretning

Skattefritt hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost tom. inntektsåret 2017

Skattepliktig hyretillegg til sjøfolk for egen kost fom. inntektsåret 2018