PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri kost (naturalytelse)

  Kost og losji

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  Lønn

  Arbeidsgiver yter fri kost. Fordelen er som hovedregel skattepliktig, se sktl. § 5-1, jf. sktl. § 5-10 og 5-12.

  Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se «Satser -> Fri kost og losji». Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting, se sktbf. § 5-8-10 (3).

  Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

  A-melding

  Arbeidsgiver som yter fri kost for ansatte skal innrapportere fordelen på a-meldingen som Naturalytelse - Kost (døgn) - Antall døgn.

  Angående bedriftskantiner, se «Kantine for ansatte -> Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak».

  Unntak

  Stikkord:

  • fordel fri lunsj,
  • fri kost,
  • fritt kost,
  • lunsj ansatt,
  • mat ansatt,
  • pendler,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  • kost,
  • lunsj,
  Fri kost (naturalytelse)
  356 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan