PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fri kost (naturalytelse)

  Kost og losji

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2016

  2015

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 120

  kr 116

  Fri kost - alle måltider

  kr 87

  kr 83

  Fri kost - to måltider

  kr 68

  kr 65

  Fri kost - ett måltid

  kr 45

  kr 43

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 33

  kr 33

  For barn som ikke har fylt 10 år innen utgangen av 2016, skal satsene halveres. Tilsvarende gjelder for 2015.

  Lønn

  Arbeidsgiver yter fri kost. Fordelen er som hovedregel skattepliktig, se sktl. § 5-1, jf. sktl. § 5-10 og 5-12.

  Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift, fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se «Satser -> Fri kost og losji». Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting, se sktbf. § 5-8-10 (3).

  Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

  A-melding

  Arbeidsgiver som yter fri kost for ansatte skal innrapportere fordelen på a-meldingen som Naturalytelse - Kost (døgn) - Antall døgn.

  Angående bedriftskantiner, se «Kantine for ansatte -> Bedriftskantine som rimelig velferdstiltak».

  Unntak

  Stikkord:

  • fri kost,
  • fritt kost,
  • lunsj ansatt,
  • mat ansatt,
  • pendler,
  • arbeidstaker,
  • arbeidstager,
  • naturalytelse,
  • ansatt,
  • kost,
  • lunsj,
  Fri kost (naturalytelse)
  247 1050 78 13 996

  Kontering

  Satser

  Kontoplan