PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Fritt losji (naturalytelse)

  Kost og losji

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  Lønn

  Gjelder når arbeidsgiver yter fritt losji (ett eller delt rom). Fordelen er som hovedregel skattepliktig. Dersom det er snakk om fritt losji på tjenestereiser/yrkesreiser er dette ikke skattepliktig for den ansatte, se tema «Reisekostnader -> Refusjon av utgifter (reiseregning)». Fritt losji for sjøfolk om bord på skip og ansatte på sokkelinnretning er skattefri etter Skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1, se tema «Kost og losji -> Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere».
  For pendlere vil man i praksis ikke skattlegge verdien av fri bolig/fritt losji dersom den ansatte ville hatt krav på fradrag for slik kostnad.

  Satser fastsatt av Skattedirektoratet, se «Satser -> Fri kost og losji», eller i tariff skal brukes. Dersom den ansatte trekkes for verdien av losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

  For regler dersom man bor i mer enn ett rom, se tema «Fri bolig».

  A-melding

  Arbeidsgiver som yter fritt losji (ett eller delt rom) skal innrapportere fordelen på a-meldingen som Naturalytelse - Losji - Antall døgn.

  Stikkord:

  • fri losji,
  • fritt losji,
  • pendler,
  • naturalytelse,
  • kost,
  Fritt losji (naturalytelse)
  331 1235 91 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan