PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere

  Kost og losji

  • LønnKun opplysningsplikt

  Lønn

  Fritt losji i forbindelse med pendleropphold for sjøfolk ombord på skip og sokkelarbeidere er ikke skattepliktig, se skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Dette gjelder selv om de får 10 % standardfradrag for utenlandske arbeidstakere ved fastsettingen. Verdien av slikt opphold skal ikke tas med i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk, se sktbf. § 5-8-10 (6).

  Fri bolig/fritt losji for pendlere blir i praksis heller ikke skattlagt dersom vedkommende ville hatt krav på fradrag for kostnader til losji. Om når pendler har krav på fradrag, se emnet «Skatte-ABC 2017 -> Merkostnader - kost og losji ved overnatting utenfor hjemmet».

  Losji på sokkelen som anses som tjenestereiser/yrkesreise kan dekkes skattefritt etter de vanlige reglene for tjenestereise/yrkesreise.

  A-melding

  Fritt losji i forbindelse med pendleropphold for sjøfolk ombord på skip og sokkelarbeidere skal innrapportes på a-meldingen som Naturalytelse - Bolig - Antall døgn - Norsk pendler.

  Stikkord:

  • boreplattform,
  • borerigg,
  • kost,
  • losji,
  • oljeplattform,
  • oljerigg,
  • pendler,
  • sjømann,
  Skattefritt losji for sjøfolk og sokkelarbeidere
  366 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan