PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Skattepliktig kost på sokkelinnretning

  Kost og losji

  • LønnTrekkplikt – Opplysningsplikt - AGA
  Satser
  Fri kost og losji
  Satser per døgn

  2017

  2016

  Fritt opphold - kost og losji

  kr 123

  kr 120

  Fri kost - alle måltider

  kr 89

  kr 87

  Fri kost - to måltider

  kr 70

  kr 68

  Fri kost - ett måltid

  kr 46

  kr 45

  Fritt losji - ett eller delt rom

  kr 34

  kr 33

  Lønn

  Fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig for arbeidstaker som har en samlet årlig personinntekt over kr 600 000, jf. skatteloven § 5-15 (1) bokstav e nr. 1. Når fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig skal fordelen behandles etter reglene om fri kost.

  Satsene som brukes for verdsettelse av fordelen og som gir grunnlag for beregning av skattetrekk og arbeidsgiveravgift fastsettes av Skattedirektoratet for hvert inntektsår, se «Satser -> Fri kost og losji». Dersom den ansatte trekkes for verdien av kost og losji etter disse satsene eller i tariffavtale, skal skattetrekket og arbeidsgiveravgiften beregnes av brutto lønn (før avkorting), se sktbf. § 5-8-10 (3).

  Verdien av fri kost skal være med i feriepengegrunnlaget, se ferieloven § 10 (1) d.

  A-melding

  Fri kost på sokkelinnretning er skattepliktig for arbeidtakere som har årlig personinntekt over kr 600 000, og skal innrapporteres på a-meldingen som Naturalytelse - Kost (dager) - Antall dager - Sokkelarbeider

  Stikkord:

  • boreplattform,
  • borerigg,
  • fri kost,
  • oljeplatform,
  • oljerigg,
  • trekkpliktig,
  • trekkpliktig fri kost sokkelarbeider,
  • kost,
  Skattepliktig kost på sokkelinnretning
  352 1256 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan