PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Anskaffelser til virksomhetens lokaler og bygningsinventar (utgiftsføring)

  Kostnad lokaler og bygningsinventar

  • D6399 Annen kostnad lokaler
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%

  Temaet tar for seg kostnadsføring av anskaffelser som er relatert til virksomhetens lokaler og bygningsinventar.

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i egen merverdiavgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Kjøp til utleiebygg er fradragsberettiget hvis utleier er frivillig registrert, se mval. § 2-3 (1) og (3).

  Gjelder blant annet kostnader til:

  • Abonnement på alarmtjenester
  • Nøkler og låssystem (avgrensning mot aktivering)
  • Plantevekster og beplantning i tilknytning til virksomhetens tomt.
  • Snøbrøytingstjenester
  • Andre kostnader direkte relatert til lokalene

  Unntak

  For unntak i fradragsretten, se mval. § 8-3.

  Det er blant annet ikke fradragsrett på kunst og antikviteter hvis bedriften ikke selv omsetter slike varer. Fradragsretten gjelder heller ikke ved anskaffelser til virksomhet innenfor området fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov.

  Stikkord:

  • adgangskort,
  • alarmabonnement,
  • alarmanlegg,
  • alarmsystemer,
  • arbeidslampe,
  • brannalarm,
  • brannslanger,
  • brannslukningsapparat,
  • brannteppe,
  • brannutstyr,
  • brannvernsutstyr,
  • busker,
  • bygningsinventar,
  • dekorasjoner,
  • dørskilt,
  • energiøkonomiseringstiltak,
  • ENØK tiltak,
  • fasadeskilt,
  • flaggstang,
  • fotografier,
  • frø,
  • gjødsel,
  • grus,
  • gårdsplass,
  • industrivern,
  • innbruddsalarm,
  • inngangskort,
  • inventar,
  • kontorkostnad,
  • lamper,
  • logoskilt,
  • lyspærer,
  • lysreklame,
  • lysrør,
  • lysskilt,
  • lysstoffrør,
  • låssystemer,
  • navnskilt,
  • neonlys,
  • nøkkelkort,
  • opplysningsskilt,
  • oppsetting av gjerde,
  • overvåkning,
  • parkeringsskilt,
  • plakater,
  • planter,
  • reklameskilt,
  • reproduksjoner,
  • salt,
  • salting,
  • sikkerhetsalarm,
  • sikringer,
  • skilt,
  • snørydding,
  • strøing,
  • strøsand,
  • strøsingel,
  • såkorn,
  • tyverialarm,
  • utendørsbelysning,
  • utrykning,
  • vannprøver,
  • vaser,
  • veggreklame,
  • vei,
  • kmva,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • jernbane,
  • abonement,
  • flaggstenger,
  • Kostand,
  • ks,
  • kostnad,
  • kost,
  Anskaffelser til virksomhetens lokaler og bygningsinventar (utgiftsføring)
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan