PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kjøp - til bruk i virksomheten (aktivering kostnader)

  Kostnad lokaler og bygningsinventar

  • D1260 Fast bygningsinventar, eget bygg
  • D1265 Fast bygningsinventar, leide lokaler
  • MVA1 - Fradrag for inngående mva, 25%
  Satser
  Aktivering

  Regnskapsmessig skal man i teorien aktivere alle innkjøp som har en levetid lenger enn et år og avskrive det over levetiden. Små foretak kan imidlertid velge å legge de skattemessige kriteriene til grunn, sktl. § 14-40, og kostnadsføre varige driftsmidler dersom inngangsverdien er under kr 15 000 eller med en levetid på under 3 år. Det er generell praksis å legge de skattemessige vurderingskriteriene til grunn for aktivering eller kostnadsføring.

  Ved vurdering av anskaffelsens beløp i forhold til grensen på kr 15 000, skal alle kjøp som kan relateres til investeringen tas med. Dvs. at ved kjøp av flere produkter samtidig og/eller tilhørende tjenester, skal kostnadene ses under ett, selv om de kanskje ikke kommer på samme faktura.

  Varige driftsmidler skal avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Lineær avskrivning basert på estimert levetid for driftsmidlet er mest benyttet, men skattemessige saldoavskrivninger, kan benyttes hvis avskrivningsmetoden gir en fornuftig periodisering. Se NRS 8.4.3.2.1.

  Aktivering av kostnader til lokaler og bygningsinventar kan gjelde alarmanlegg, brannvarslingsanlegg, fasadekilt, tyverisikring osv.

  Merverdiavgift

  Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i egen merverdiavgiftspliktig virksomhet, se mval. § 8-1.

  Kjøp til utleiebygg er fradragsberettiget hvis utleier er frivillig registrert, se mval. § 2-3 (1) og (3).

  Unntak

  For unntak i fradragsretten, se mval. § 8-3.

  Det er blant annet ikke fradragsrett på kunst og antikviteter hvis bedriften ikke selv omsetter slike varer. Fradragsretten gjelder heller ikke ved anskaffelser til virksomhet innenfor området fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov.

  Bokføring

  For oppsetting av gjerde rundt bedriftens lokaler brukes konto 1190.

  Stikkord:

  • alarmanlegg,
  • alarmsystemer,
  • brannalarm,
  • brannsikkerhet,
  • brannslanger,
  • brannvarsler,
  • brannvarslingsanlegg,
  • bygningsinventar,
  • dekorasjoner,
  • fasadeskilt,
  • flaggstang,
  • gjerder,
  • industrivern,
  • inventar,
  • lysreklame,
  • lysskilt,
  • neonlys,
  • oppsetting av gjerde,
  • reklameskilt,
  • røykvarsler,
  • sikkerhetsalarm,
  • sikringsskap,
  • skilt,
  • tyverialarm,
  • tyverisikring,
  • utendørsbelysning,
  • veggreklame,
  • kmva,
  • flaggstenger,
  • Kostand,
  • ks,
  • kjøp,
  • kostnad,
  • kost,
  Kjøp - til bruk i virksomheten (aktivering kostnader)
  304 1210 89 75 710

  Kontering

  Satser

  Kontoplan