PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Dokumentasjon

  Kostnadsfradrag for næringsbil og tilbakeføring av privat bruk

  Fastsettingsskjema

  RF-1125 (bilskjema):
  Leveres av alle skattytere som krever fradrag for egne og leasede personbiler (herunder stasjonsvogner), varebiler, kombinerte biler, busser med inntil 15 passasjerplasser samt lastebiler med totalvekt under 7 500 kilo.

  Unntak:
  Skjema skal ikke brukes:

  • dersom det kun kreves fradrag etter kilometersats for yrkeskjøring med privatbil (gjelder hovedsakelig bil som brukes mindre enn 6 000 kilometer i yrke/næring)
  • av lønnstakere som mottar bilgodtgjørelse med krav om forenklet overskuddsberegning (om forenklet overskuddsberegning, se tema "Bil" i rettledningen til skattemeldingen)
  • for arbeidsgivers biler benyttet av arbeidstaker hvor standard fordel (30 % av bilens listepris som ny inntil et årlig fastsatt beløp og 20 % av overstigende beløp) er innrapportert på a-meldingen.

  RF-1084:
  Fylles ut og leveres dersom skattyter krever regnskapsbehandling for bil og det kreves fradrag for avskrivning på bilen (driftsmiddelet).

  Kjørebok

  Næringsdrivende eller ansatte som har fått godkjent egen bil som yrkesbil har ingen plikt etter skattereglene og bokføringsreglene til å føre kjørebok. Skattemyndighetene kan heller ikke pålegge dette, men en nøyaktig ført kjørebok vil oftest være en avgjørende dokumentasjon for omfanget av yrkeskjøringen.

  Fra og med inntektsåret 2016 er det imidlertid krav til elektronisk kjørebok dersom den private fordelen fastsettes basert på individuell verdsettelse, altså faktisk bruk (kilometersats), se FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd.

  Kjøreboken er oppbevaringspliktig regnskapsmateriale etter bfl. § 13 første ledd nr. 3 med en oppbevaringstid fastsatt i bfl. § 13 annet ledd første punktum.

  Stikkord:

  • biler og personkjøretøy,
  • elektronisk kjørebok,
  • enkeltpersonforetak,
  • kilometersatser,
  • privat bil i næring,
  • sats kilometer,
  • yrkesbil,
  • kjøreliste,
  • enkelmannsforetak,
  • enkeltpersonsforetak,
  • enmannsforetak,
  • enk,
  • selskap,
  • Bedrift,
  • Kostand,
  • personbil,
  • tilbakeføring,
  • kostnad,
  • kost,
  367 1269 92 75 721

  Kontering

  Satser

  Kontoplan