Generelt

Utgiftsgodtgjørelse

Krav til innhold i reiseregningen

Dokumentasjonskrav ved utgiftsrefusjon

Arbeidsgiver betaler reiseutgiftene direkte til reiseselskapet på bakgrunn av faktura

Er arbeidstaker på tjenestereise og arbeidsgiver betaler reise med fly eller jernbane på 1.klasse direkte til reiseselskapet på bakgrunn av en faktura, faller dette utenfor refusjons- og utgiftsgodtgjørelsestilfellene. I mangel av positiv bestemmelse kan det derfor ifølge Skattedirektoratets uttalelse i slike tilfeller ikke kreves at arbeidstaker leverer inn flybillettstamme eller 1.klasses jernbanebillett.

Stikkord: foretak, salgsdokumentasjon, salgsdokument, reiserekning