Generelt

En reiseregning kan være en av følgende typer:

  • utgiftsrefusjon av reisekostnader som arbeidstaker har lagt ut på vegne av arbeidsgiver (reise etter regning)
  • utgiftsgodtgjørelse (f.eks. kostgodtgjørelse, bilgodtgjørelse, nattillegg o.l.) som utbetales i forbindelse med yrkes- og tjenestereiser
  • en kombinasjon av utgiftsrefusjon og utgiftsgodtgjørelse

Arbeidstaker kan få dekket utgifter skattefritt i forbindelse med yrkes- og tjenestereiser på visse vilkår.

Stikkord: yrkesreiser, tjenestereise, reiserekning

Utgiftsgodtgjørelse

Krav til innhold i reiseregningen

Dokumentasjonskrav ved utgiftsrefusjon

Arbeidsgiver betaler reiseutgiftene direkte til reiseselskapet på bakgrunn av faktura