Generelt

Utgiftsgodtgjørelse

Kostgodtgjørelse

Utgiftsgodtgjørelse til kost når arbeidstaker må bo utenfor sitt hjem for å utføre sitt arbeid, avhenger av type overnattingssted på reisen.
Overnattingstypene er delt inn i tre kategorier:

 1. hotell
 2. pensjonat eller hybel eller brakke uten kokemuligheter
 3. hybel eller brakke med kokemuligheter eller privat overnatting

Følgende krav gjelder for de forskjellige kategoriene:

 1. Ved overnatting på hotell må kostgodtgjørelsen
  • være utbetalt i samsvar med statens reiseregulativ (særavtale) eller tariffavtale (bestemmelsen gjelder i 2018, men er fjernet i 2019)
  • ikke overstige Skattedirektoratets forskuddssatser, se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland, Statens satser - Kostgodtgjørelse utland, Statens satser utland og
  • følge legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3)
 2. Ved overnatting på pensjonat eller på hybel eller brakke uten kokemuligheter må kostgodtgjørelsen
  • være utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere), se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland, Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland og
  • følge legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3)
 3. Ved overnatting på hybel eller brakke med kokemuligheter eller overnatting privat må kostgodtgjørelsen
  • være utbetalt i samsvar med Skattedirektoratets forskuddssats (eller lavere), se Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse innland, Forskuddssatser trekkfri kostgodtgjørelse utland og
  • følge legitimasjonskravene i sktbf. § 5-6-12 (3), med unntak av opplysning om navn og adresse på overnattingssted eller utleier.

For legitimasjonskravene se eget punkt Krav til innhold i reiseregningen.

Stikkord: formalkrav, reiseregning, formkrav, reiserekning

Krav til innhold i reiseregningen

Dokumentasjonskrav ved utgiftsrefusjon

Arbeidsgiver betaler reiseutgiftene direkte til reiseselskapet på bakgrunn av faktura