PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Kringkastingsavgift til bruk i virksomheten

  Kringkastingsavgift

  • D7798 Annen kostnad, fradragsberettiget
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Det må betales kringskastingsavgift for hver enkelt mottaker jf forskrifter om fjernsynsmottakere § 4. Så hvis en virksomhet har flere skjermer, må det betales kringkastingsavgift pr enhet.

  Det er noen institusjoner som kun trenger å betale for en mottaker selvom de har flere mottake, og det gjelder følgende:

  • sykehus
  • aldershjem, sykehjen og kombinerte alders-/ sykehjem
  • barnehjem
  • asylmottak
  • andre institusjoner av lignende art når særlige grunner foreligger
  • fengsler
  • barnehager, grunnskoler og vidergående skoler, såfremt mottakerne bare skal brukes i undervisningen.

  Merverdiavgift

  Det er rett til fradrag i mva på kringkastingsavgiften for fjernsyn til bruk i den avgiftspliktige virksomheten, f.eks. fjernsyn i møterom, resepsjon ol. , se mval. § 8-1.

  Unntak

  Det foreligger ikke rett til fradrag i mva for tv-lisensen i følgende situasjoner:

  • Dersom fjernsynet benyttes til sosial formål, f.eks. fjernsyn i tilknytning til spiserom, se mval. § 8-3 (1) d
  • Dersom fjernsynet er anskaffet til bruk i fast eiendom som skal dekke bolig- eller velferdsbehov, f.eks. firmahytte, se mval. § 8-3 (1) g
  • I tilfeller hvor fjernsynet brukes både innenfor og utenfor mva-loven må fradrag i mva fordeles forholdsmessig, se mval. § 8-2 (1).

  Stikkord:

  • abonnement tv,
  • fjernsyns- og radiovirksomhet,
  • fjernsynsabonnement,
  • fjernsynsapparat,
  • kringkastingsavgift,
  • lisensavgift,
  • lisenskostnad,
  • nrk-lisens,
  • tv,
  • tvlisens,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • fjernsyn,
  • kommandittselskap,
  • nrklisens,
  • kostand,
  • omkostning,
  Kringkastingsavgift til bruk i virksomheten
  454 1456 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan