PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Til hotellvirksomhet

  Kringkastingsavgift

  • D4330 Innkjøp av varer for videresalg, middels sats
  • MVA13 - fradragsberettiget innenlands inngående mva, 12 %

  Merverdiavgift

  NRK-lisens gir rett til fradrag i mva i hotellets avgiftspliktige virksomhet såfremt det ikke er til velferdsformål, se mval. § 8-1, se mval. § 5-7 og mval. § 8-3 (1) d.

  Unntak

  I tilfeller hvor fjernsynet benyttes innenfor og utenfor avgiftspliktig virksomhet eller de nyttes som en del av en tjeneste som ikke gir fradrag etter mval. § 8-3 må det beregnes forholdsmessig fradrag basert på antatt bruk, se mval. § 8-2.

  Stikkord:

  • abonnement tv,
  • fjernsyns- og radiovirksomhet,
  • kringkastingsavgift,
  • lisensavgift,
  • lisenskostnad,
  • nrk-lisens,
  • tv,
  • tvlisens,
  • abbonoment,
  • abbonnement,
  • abonement,
  • fjernsyn,
  • kommandittselskap,
  • nrklisens,
  • kostand,
  • omkostning,
  Til hotellvirksomhet
  449 1433 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan