PRØV GRATIS UT AUGUST
LOGG INN KJØP
{99999999-9999-9999-9999-999999999999} (DEMO)   LOGG UT

  Utbytte Gjensidige forsikring

  Kundeutbytte Gjensidige Forsikring

  • K8079 Annen finansinntekt
  • MVA6 - omsetning utenfor merverdiavgiftsloven

  Årlig utbetaler Gjensidige forsikring et utbytte til sine kunder.

  Gjensidigestiftelsen som er Gjensidige Forsikring ASAs største eier, har vedtatt at aksjeutbytte som de mottar årlig skal deles ut til Gjensidige Forsikrings kunder. Denne utdelingen blir utdelt i form av et kundeutbytte til kunder som oppfyller enkelte vilkår. Dette gjelder for de som var kunder i foregående år, og fortsatt er kunde i mai inneværende år.

  Kundene kan velge om de vil ha utbyttet utbetalt til seg selv eller om de vil gi til en veldedig organisasjon. Ved utbetaling til egen konto, er utbetaling ansett som en skattepliktig inntekt jf sktl § 5-42 bokstav c. Hvis selskapet velger å gi kundeutbyttet til en veldedige organisasjon, får selskapet skattefradrag hvis beløpet er innenfor følgende satser.

  Merverdiavgift

  Finansinntekter er utenfor loven jf mval § 3-6.

  Bokføring

  Når utbyttet blir utbetalt til kundens konto, så skal dette bokføres som annen finansinntekt. Kundeutbyttet kan ikke brukes som en reduksjon i forsikringspremien siden det er Gjensidigestiftelsen som utbetaler kundeutbyttet og ikke Gjensidige Forsikring.

  Kundeutbytte må ikke forveksles med kjøpeutbytte.

  Skatt

  Kundeutbytte er som skattepliktig inntekt å regne etter sktl § 5-42 bokstav c, og skal føres i skattemeldingen i post 2.6.2.

  Det er ikke mulig å benytte seg av fritaksmetoden, selv om dette opprinnelig er et aksjeutbytte. Grunnen til dette er at det er Gjensidigestiftelsen og ikke Gjensidige Forsikring som utbetaler kundeutbyttet.

  Stikkord:

  • kjøpsutbytte gjensidige,
  • utbytte forsikring,
  • erverv,
  • dividende,
  Utbytte Gjensidige forsikring
  471 1550 103 74 748

  Kontering

  Satser

  Kontoplan