Utbytte Gjensidige forsikring

MVA
6 Omsetning utenfor merverdiavgiftsloven
Konto
8079 Annen finansinntekt
Kredit

Årlig utbetaler Gjensidige forsikring et utbytte til sine kunder.

Gjensidigestiftelsen som er Gjensidige Forsikring ASAs største eier, har vedtatt at aksjeutbytte som de mottar årlig skal deles ut til Gjensidige Forsikrings kunder. Denne utdelingen blir utdelt i form av et kundeutbytte til kunder som oppfyller enkelte vilkår. Dette gjelder for de som var kunder i foregående år, og fortsatt er kunde i mai inneværende år.

Kundene kan velge om de vil ha utbyttet utbetalt til seg selv eller om de vil gi til en veldedig organisasjon. Ved utbetaling til egen konto, er utbetaling ansett som en skattepliktig inntekt jf sktl § 5-42 bokstav c. Hvis selskapet velger å gi kundeutbyttet til en veldedige organisasjon, får selskapet skattefradrag hvis beløpet er innenfor følgende satser.

Merverdiavgift

Finansinntekter er utenfor loven jf mval § 3-6.

Bokføring

Når utbyttet blir utbetalt til kundens konto, så skal dette bokføres som annen finansinntekt. Kundeutbyttet kan ikke brukes som en reduksjon i forsikringspremien siden det er Gjensidigestiftelsen som utbetaler kundeutbyttet og ikke Gjensidige Forsikring.

Kundeutbytte må ikke forveksles med kjøpeutbytte.

Skatt

Kundeutbytte er som skattepliktig inntekt å regne etter sktl § 5-42 bokstav c, og skal føres i skattemeldingen i post 2.6.2.

Det er ikke mulig å benytte seg av fritaksmetoden, selv om dette opprinnelig er et aksjeutbytte. Grunnen til dette er at det er Gjensidigestiftelsen og ikke Gjensidige Forsikring som utbetaler kundeutbyttet.

Stikkord: kjøpsutbytte gjensidige, utbytte forsikring, erverv, dividende