Salg - avgiftsunntatte tjenester

Salg og formidling av omvisningstjenester

Museum og galleri

Kommuner og fylkeskommuner - Anskaffelse av kunst og antikviteter