Salg - avgiftsunntatte tjenester

Salg og formidling av omvisningstjenester

Museum og galleri

Kommuner og fylkeskommuner - Anskaffelse av kunst og antikviteter

MVA
0 Ingen mva-behandling (anskaffelser)

Merverdiavgift

Det gis ikke kompensasjon for mva ved anskaffelse av kunstverk og antikviteter, se lov om kompensasjon for merverdiavgift § 4 (2) nr.2 og mval. § 8-3 (1) c. Dette er også tilfellet selv om gjenstandene brukes til utsmykning i den kompensasjonsberettigede virksomheten.

Kunstverk er definert i fmva. § 1-3-2 og med antikviteter menes varer som er mer enn 100 år gamle, se fmva. § 1-3-4.

Stikkord: kunst, hvit